martes, 22 de septiembre de 2009

Definició de l'ètica

L' ètica es una ciencia q estudia les virtuds i caracteristiques de les persones, la manera d'actuar front algunes situacions, la manera de pensar. Quan responem a aquestes situacions diguem, normalment, que ho fem per instint, pero en realitat es la nostra ética moral. La etica no inculca ninguna norma ni llei, simplement constituix una reflexió sobre el fet moral y busca raons al perque la manera d'actuar de la gent.

La paraula etica te orige a la Grecia Antiga, de la paraula ethos significa costumbre. Els seus origens es remonten a l'estudi de la filosofia moral grega. Una doctrina etica elabora i justifica fets determinats. La etica la van començar a estudiar els filosofs grecs com: Socrates, Platón, Parmenides, Heraclito, Protagoras...

No hay comentarios:

Publicar un comentario